Magyar Falu Program Infóblokk

Köszöntjük Bánhorváti község weboldalán!

TOP-4.2.1-16-BO1-2019-00028 - "Szociális szolgáltatás fejlesztése Bánhorváti településen"

Projekt címe: Szociális szolgáltatás fejlesztése Bánhorváti településen

Kedvezményezett neve: Bánhorváti Községi Önkormányzat

A szerződött támogatás összege: 70.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt befejezésének tervezett napja: 2022.02.28.

A projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-16-BO1-2019-00028

 

A projekt célja a Bánhorváti, Rákóczi út 57. szám alatti ingatlanon lévő épület felújítása, korszerűsítése a mai kornak megfelelően. Az épületben kialakításra kerülő helyiségek alkalmassá válnak a házi segítségnyújtás, családsegítés és gyermekjóléti szolgálat alapszolgáltatások megvalósítására. Az infrastrukturális fejlesztés során kiemelt szerepet kapnak az energiahatékonysági intézkedések és az akadálymentesítés.

Új, a szolgáltatások eredményességét növelő eszközök beszerzése valósul meg, energiatakarékos építési megoldások kerülnek alkalmazásra.  Az intézményfenntartó társulásban dolgozók létszáma, szakértelme és képzettsége, szakmai tapasztalatai adottak a szolgáltatások minőségi ellátásához.

A felújított épületben a kötelező alapellátáson túl egyéb választható, önállóan nem támogatható tevékenységek is (pl. játszóház, családi foglalkozások, bűnmegelőzési és életmódprogramok) megszervezésre kerülnek. A működés során családbarát funkciók elhelyezésére, kialakítására (pl. játszósarok, családi foglalkoztató szoba) is lehetőség lesz.

A projekt kapcsán kialakításra kerül az alagsorban egy ételkihordó mosogató helyiség, egy mosó szárító helyiség, amelyek a házi segítségnyújtásban kapnak szerepet, segítve a higiénikus ételkihordást a rászorulók részére. A földszinten kap helyet egy teakonyha, vizesblokk, családsegítő iroda, gyermekjóléti iroda és családbarát funkciót ellátó családi foglalkoztató, melyek elsősorban a családsegítő és gyermekjóléti funkciót segítik elő.

A projekt hozzájárul a térség demográfiai problémáinak válságkezeléséhez, a szociális ellátásra szorultak, a halmozottan érintett célcsoport szociális biztonságának, méltó életkörülményeinek megteremtésével és fenntartásával, az érintettek mind magasabb számú bevonásával.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A sikeres beszerzési eljárást követően a nyertes vállalkozó a Novient Kft., mellyel 2021.01.22. napján a vállalkozási szerződés megkötésre került.

A kivitelezés elérte az 50%-os készültséget 2021.júniusában.

A kivitelezés elérte a 100%-os készültséget, és a sikeres műszaki átadás megtörtént 2021. augusztusában.