Magyar Falu Program Infóblokk

Köszöntjük Bánhorváti község weboldalán!

TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00113- Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Bánhorvátiban

A projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00113

Megvalósítás időszaka:        2021.11.01. – 2023.03.31.

A projekt összköltsége:        249 998 980 Ft

A támogatás mértéke:         100%

 

A fejlesztés célja a belterületre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó csapadékvíz elvezető rendszerek rendezése és a település belterületének védelme. A tervezett műszaki megoldások célja a tervezési területre lehulló csapadék biztonságos bevezetése a befogadóba, átlagos esőzések idején a területen élők komfortérzetének javítása, nagyobb esőzéskor a belterület és az ingatlanok megóvása a vízkártól.

A tervezett beavatkozások során megvalósul nyílt csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása előre gyártott vasbeton mederburkoló elemekkel. A meglévő útburkolatok és járdák alatt beton átereszeket terveztünk. A település több területén hosszabb-rövidebb vízelvezető csatornák kerülnek kiépítésre. A befogadó néhány helyen meglévő földmedrű árok, vagy közvetlenül a Bán-patak.

A projektben kötelezően megvalósítandó tevékenységek, a szemléletformáló, tájékoztató akció, illetve a nyilvánosság biztosítása. A pályázati felhívás szerinti választható, önállóan nem támogatható tevékenységek közül megvalósítandó jelen projektben a kapubejárók helyreállítása.

A projektben megvalósuló össz indikátor hossz 3696 méter.

 

Az engedélyes tervek elkészültek, a vízjogi létesítési engedély megszerzésre került, továbbá a kiviteli tervdokumentáció is elkészült.