Magyar Falu Program Infóblokk

Köszöntjük Bánhorváti község weboldalán!

EFOP-2.1.2-16-2018-00054 "Biztos Kezdet Gyerekház infrastruktúra fejlesztése Bánhorvátiban"

 

 

 

 

Pályázat címe: Biztos Kezdet Gyerekház infrastruktúra fejlesztése Bánhorvátiban

Pályázat azonosítója: EFOP-2.1.2-16-2018-00054
Projekt összköltsége: 15 000 000,- Ft
Támogatás mértéke: 15 000 000,- Ft
Támogatás mértéke: 100%

Megvalósítás tervezett időszaka: 2018.09.01.- 2019.08.31.

" Biztos Kezdet Gyerekház infrastruktúra fejlesztése Bánhorvátiban című projekt keretében az önkormányzat 15 000 000 forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló projekt célja, hogy Bánhorváti településen javuljon a minőségi koragyerekkori képességgondozást biztosító szolgáltatásokhoz és programokhoz való hozzáférés, megteremtődjenek a szegénységből való kivezetés egyenlő esélyéjei a helyi szükségletekre épülő „Biztos Kezdet Gyerekház” indítása keretében. A projekt a kistelepülési gyermekprogramok megvalósításához szükséges infrastrukturális feltételek javításával hozzájárul a gyerekek sikeres óvodai, iskolai és társadalmi integrációjához és felzárkózásához, növelve ezzel Bánhorváti település vonzerejét és lakosságmegtartó képességét. A projekt keretében a meglévő és a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan átalakítása és berendezése történik annak érdekében, hogy megfeleljen az új funkció, a „Biztos Kezdet Gyerekház” közösségi gyermekprogramok szakmai és módszertani feltételeinek, a településen élő 0-3 éves korú intézménybe nem járó gyermekek és szüleik számára. Az ingatlan rendelkezik a szükséges helyiségekkel. A felújítás keretében szociális blokk kerül kialakításra, akadálymentes WC, zuhanyozó és mosó helyiség, teakonyha és raktár kialakítása valósul meg. A közösségi térben kialakításra kerül az előtér, iroda, a játszó- és fejlesztő csoport szoba. A felújítás érinti a villamos- és vízvezeték hálózat, fűtési rendszerek és a szerelvények cseréjét, a burkolatok és a belső nyílászárók cseréjét. A projekt keretében kialakításra kerül egy babakocsi tároló, játszó és szabadidő udvar, valamint kapcsolódó kiskert. Beszerzésre kerülnek a „Biztos Kezdet Gyerekház” működtetéséhez szükséges berendezések eszközök, valamint a szakmai szolgáltatások működtetéséhez szükséges játékok és eszközök.

A projekt címe:                            „Biztos Kezdet Gyerekház infrastruktúra fejlesztése Bánhorváti községben
A projekt azonosító száma:             EFOP-2.1.2-16-2018-00054
Megvalósítás tervezett időszaka:    2018. 09. 01. – 2019. 08. 31.
A projekt összköltsége:                15 000 000,- Ft
A támogatás mértéke:                  100%

 

 

 

 

Sajtóközlemény

 

LEZÁRULT A „BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZ INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE BÁNHORVÁTIBAN” CÍMŰ EFOP-2.1.2-16-2018-00054 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT

2020.03.31.

 

Bánhorváti Község Önkormányzata 15,0 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatást nyert az EFOP-2.1.2-16 kódszámú, a „Gyerekesély programok infrastrukturális háttere” című konstrukció keretében, melyből a „Biztos kezdet gyerekház infrastruktúra fejlesztése Bánhorvátiban” című projektet valósította meg.

 

A fejlesztés elődleges célja: a Biztos Kezdet Gyerekház működtetéséhez és foglalkozásainak megtartásához szükséges intézményi és infrastrukturális kapacitások kialakítása. Ezáltal a minőségi koragyerekkori képességkibontakoztató szolgáltatásokhoz és programokhoz való hozzáférés, továbbá megteremtődjenek a szegénységből való kivezetés egyenlő esélyéjei, a hátrányos helyzetű családban nevelkedő gyermekek részére, helyi szükségletekre épülő „Biztos Kezdet Gyerekház” indítása keretében. 

 

A településen új szolgáltatási elemként jelent meg 2018. évben a Biztos Kezdet Gyerekház. A projekt humán elemei az EFOP-1.4.3-16-2017-00079 projekt keretein belül kerülnek finanszírozásra az ott megfogalmazott szakmai terv szerint. Jelen projekt keretein belül a szolgáltatásoknak otthont adó épület felújítására és eszköz- és játékbeszerzések megvalósítására kerülhetett sor.

 

A Biztos Kezdet Gyerekház projekt közvetlen célcsoportját a 3 év alatti gyerekek és szüleik jelentik, akik a gyermekházat használják. A Gyerekház tevékenységei elsősorban erre az életkori csoportba koncentrálódnak, hiszen az egyik kiemelt cél az óvodára való felkészülés támogatása és a preventív gondoskodás, fejlesztés biztosítása az arra rászorulók részére. Valamint, minél koraibb életszakaszban kiszűrni az esetleges fejlődés béli elmaradásokat és megkezdeni az adekvát fejlesztést az érintett területre vonatkozólag.

Az új épületbe kialakításra került egy fejlesztő szoba, egy játszó szoba, konyha, akadálymentes illemhelyiségek és játszótér az udvaron. Az épület berendezésre került, sok játék és fejlesztőeszköz biztosítja a foglalkozások zavartalan lebonyolítását.

A fejlesztés eredményeként Bánhorváti község lakossága számára minőségi, a kor követelményeinek megfelelő színvonalú új szolgáltatást vehet igénybe a településen. Ezzel hozzájárult az itt élők életminőségének javításához.

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, 2018. szeptember 1. és 2020. március 31. között.

 

A projektről bővebb információt a www.banhorvati.hu oldalon olvashatnak.

 

Biztos Kezdet Gyerekház – felújítási munkái képekben

Felújítás előtt   2018. szeptember -

 

Udvar

 

 

Felújítás alatt

 

 

Felújítási munkák befejeződtek

Felújítás után    2020. január 31.

 

 

Beköltözés után              2020. február

Előtér

 

 

Iroda

 

 

Játszószoba

 

 

Fejlesztőszoba

 

 

Étkező

 

 

Fürdőszoba