Köszöntjük Bánhorváti község weboldalán!

Társadalmi egyeztetés

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2019. (…...) önkormányzati rendelete

a gyermekek személyes gondoskodást nyújtó ellátásáról, annak igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2016. (X. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. §

 

(1) Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek személyes gondoskodást nyújtó ellátásáról, annak igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2016. (X. 27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban rendelet) 2. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(2. §) (2) Az Önkormányzat illetékességi területén ellátásként mini bölcsődében, óvodában, általános iskolában menzai ellátás keretében gyermekétkeztetést, valamint a gyermekek napközbeni ellátása keretében bölcsődei ellátást biztosít.”

(2) A rendelet 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3. §) (3) Az ellátást a Bánhorváti Szivárvány Óvoda-bölcsőde nyújtja.”

(2) A rendelet 4. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (4. §) (1) A bölcsődei ellátásért étkezési intézményi térítési díjat, valamint gondozási intézményi térítési díjat kell fizetni, kivéve ha jogszabály másként rendelkezik. Az intézményi térítési díjak, valamint a bölcsődei gondozási díj mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.”

2. §

Ez a rendelet 2019. február 1. napján lép hatályba. Hatályát veszti a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 10/2007. (XI. 08.) rendelet.

 

 

Dr. Szécsi Ottó                                                                     Földvári István

    jegyző                                                                                  polgármester

 

 

1. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének

.../2019. (…...) önkormányzati rendeletéhez

 

 

Bölcsődei ellátásért fizetendő intézményi térítési díjak:

Étkezési térítési díj

300.-

Ft+áfa/nap

Gondozási térítési díj

200.-

Ft+áfa/nap

 

Óvodai étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj:

Óvodai étkezési térítési díj

300.-

Ft+áfa/nap

 

Iskolai étkeztetésért (menza) fizetendő intézményi térítési díjak:

háromszori étkezés esetén (tízóra-ebéd-uzsonna)

390.-

Ft+áfa/nap

kétszeri étkezés esetén (tízórai-ebéd vagy ebéd-uzsonna)

320.-

Ft+áfa/nap

egyszeri étkezés (ebéd) esetén

250.-

Ft+áfa/nap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erzsébet utalványok kifizetése

Állásbörze Meghívó

2018. évi közmeghallgatás

Közérdekű tájékoztatás

Tisztelt Felhasználóink!

Stratégiai célkitűzéseinkkel összhangban arra törekszünk, hogy a Felhasználók érdekeit szem előtt tartva az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. működését és informatikai rendszereit folyamatosan fejlesszük. A többi regionális víziközmű-szolgáltató tevékenységével való összehangolás érdekében több olyan fejlesztés is folyamatban van, amely érinti a Tisztelt Felhasználókat is. Ezen változásokról az alábbiak szerint nyújtunk rövid tájékoztatást. (Bővebben: a www.ervzrt.hu weboldalunkon tájékozódhatnak.)

     Milyen módon fog történni a számlázás?

 

 • Az eddig eltelt időszakban ki nem állított számlák kiküldésénél, illetve a fizetési határidők meghatározásánál Társaságunk arra törekszik, hogy a Felhasználók érdekeit a lehető legteljesebb mértékben figyelembe vegye.
 • A számlázás egyes felhasználói csoportoknál már megkezdődött, amely folyamatosan kerül kiterjesztésre valamennyi Felhasználóra.
 • Az elkövetkezendő időszakban még nem a normál rendnek megfelelően kerülnek a számlák kiállításra, de a visszamenőleges időszak ki nem számlázott mennyisége nem egy számlában kerül majd kiterhelésre.
 • Társaságunk az elmaradt időszak számláit eleinte a megszokottól sűrűbben fogja kibocsátani, ugyanakkor hosszabb fizetési határidő kerül alkalmazásra.
 • Felhasználóinknak részletfizetési lehetőséget biztosítunk, amennyiben a feltételeknek megfelelnek.
 • További információ: a számlákon található, kérjük, figyelmesen tanulmányozzák át!

 

  

   Hogyan lehet bejelenteni, bediktálni a mérőóra állását?

 

 • Automata mérőállás-bejelentés formájában, az üzleti partnerazonosító és a mérő gyári szám utolsó 4 számjegyének megadását követően telefonon, a 06-80/22-42-42 telefonszám 2. menüpontjában.
 • Online és mobil applikáción keresztül a www.vizcenter.hu weboldalon, a vízmérőállás bejelentése menüpontban.
 • Írásban, a 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1. címre postázva.
 • Elektronikusan, az ugyfelszolgalat@ervzrt.hu e-mail címre küldve.
 • Telefonon, az ügyintézővel történő kapcsolatfelvétel útján, az ingyenesen hívható 06-80/22-42-42 telefonszámon.
 • Személyesen, az ügyfélszolgálati irodáinkban.
 • További információ: a www.ervzrt.hu és a www.vizcenter.hu weboldalon található.

 

   Hogyan lehet módosítani a havi számlán szereplő ÁTLAGFOGYASZTÁS mennyiségÉt?

 

 • A becsült fogyasztás mennyiségét a számlázási rendszer a tényleges vízfelhasználás mennyiségéből állapítja meg.
 • Az éves átlagfogyasztás (számlázott havi átalánymennyiség) módosítására lehetőség van az online ügyfélszolgálati adatlapunkon, mely megtalálható a https://vizcenter.hu/erv/ oldalon.
 • Tisztelt Felhasználóink módosítást kérhetnek az ugyfelszolgalat@ervzrt.hu e-mail címen.
 • Ügyfeleinknek lehetőséget nyújtunk az átlagfogyasztás módosítására a 06-80/22-42-42 telefonszámon.
 • Személyes ügyintézésre is lehetőséget biztosítunk az ügyfélszolgálati irodáinkban, a honlapunkon található nyitvatartási időben.
 • Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy az átlagfogyasztást minden elszámolt mérőállást követően a rendszer automatikusan újrakalkulálja.
 • Amennyiben a Tisztelt Felhasználónk minden hónapban a ténylegesen elfogyasztott mennyiségről szeretne számlát kapni, lehetősége van a havi diktálást alapul vevő számlázást választania. Ebben az esetben, a diktálási időszakban, az előzőekben ismertetett ügyintézési csatornákon van lehetősége a havi mérőállást bediktálni.
 • További információ: a www.ervzrt.hu és a www.vizcenter.hu weboldalon található.

  

   Tájékoztató a fizetési lehetőségekről

 

 • A befizetés történhet postai csekken (számlához csatoltan vagy igénylés esetén).
 • Lehetőség nyílik befizetésre egyedi átutalással.
 • Csoportos beszedési megbízással is rendezhető a számla.
 • A Kazincbarcikai, Miskolci, Ózdi, Pétervásárai, Salgótarjáni és Tiszaújvárosi Ügyfélszolgálati Irodánkban bankkártyával is fizethetnek Tisztelt Felhasználóink.
 • Fogyasztóink a www.vizcenter.hu online felületen és mobil applikáción keresztül, regisztrációt követően nyomon követhetik és befizethetik számláikat az OTP SimplePay alkalmazással.
 • Díjnet felületén a számlák kiegyenlítése igény szerint történhet bankkártyával, netbankon keresztül, mobilon, csoportos beszedési megbízással vagy eseti banki átutalással - egyszerűen, biztonságosan, kényelmesen és környezetbarát módon.
 • Személyes befizetésre az ügyfélszolgálati irodáink pénztárában nyílik lehetőség.
 • További információ: a www.ervzrt.hu weboldalon található.

 

 

   FELHASZNÁLÓINK MILYEN ELÉRHETŐSÉGEKEN INTÉZHETIK ÜGYEIKET?

 

 • Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésre az alábbi elérhetőségeken.
 • Telefonon: az ingyenesen hívható 06-80/22-42-42 telefonszámon.
 • Online ügyintézés keretén belül, amely előzetes regisztrációt igényel
  • a www.vizcenter.hu weboldalon és
  • mobil applikáción keresztül. (A mobil applikáció [Vízcenter MVMI ZRT.] letölthető a Play Áruházból és az App Store-ból.)

 

 

 

Köszönjük Felhasználóink együttműködését! Tisztelettel: ÉRV. Zrt.