Köszöntjük Bánhorváti község weboldalán!

Ügykörök

Ügykör

Ügyintéző

A házi pálinka-desztilláló berendezések nyilvántartásba vétele

Zsuponyóné Implom Margit

Adóigazgatási feladatok ellátása

Zsuponyóné Implom Margit

nem lakás céljára szolgáló építmények adója                magánszemélyek kommunális adója     idegenforgalmi adó        iparűzési adó                gépjárműadó    végrehajtási feladatok (hátralékok befizetése, letiltás, ingó f   foglalás, ingatlan végrehajtás, gépjármű - forgalomból kitiltása, illetve lefoglalása)         adóérték-bizonyítvány kiadása     talajterhelési díj megállapítása

 

 Zsuponyóné Implom Margit

Adóigazolás kiállítása

Zsuponyóné Implom Margit

A közterületek rendjével kapcsolatos ügyek, szabályzások

Deák Józsefné

A szociális és jegyzői hatáskörbe tartozó gyámhatósági feladatok ellátása

Deák Józsefné

 

Anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladatok

Születési, házassági, bejegyzett élettársi kapcsolatok valamint halotti anyakönyvek vezetése
névváltozással kapcsolatos feladatok
állampolgársági eljárással kapcsolatos feladatok

 

Deák Józsefné

Birtokvédelmi eljárás

Dr. Szécsi Ottó

Címnyilvántartási adatok kezelése

Deák Józsefné

termőföldre vonatkozó elővásárlási és elő haszonbérben jog kifüggesztésének, gyakorlásának szabályozásáról szóló rendelet alkalmazása, ajánlatok e, iratjegyzék készítése, ajánlatok közzététele

Boncsér Diána

vásárrendezés, piactartás, alkalmi árusítások engedélyezése

Pál Gábor László

üzletek működési engedélyek kiadása, kereskedelmi tevékenységek bejelentések nyilvántartásba vétele, módosítása, visszavonása, új üzletkötéssel történő bővítése

Deák Józsefné

az üzletek működésével kapcsolatos egyéni és közérdekű bejelentések kivizsgálása

Deák Józsefné

kereskedelmi és vendéglátóüzletek hatósági ellenőrzése, ideiglenes illetve végleges bezárása, éjszakai nyitva tartás korlátozása

Deák Józsefné

ipari és szolgáltató tevékenység telepengedélyek kiadása, bejelentés köteles tevékenységek nyilvántartásba vétele, hatósági ellenőrzése

Deák Józsefné

szálláshely szolgáltatási tevékenységek engedélyezésére, nyilvántartásba vétele, hatósági ellenőrzése
magánszálláshelyek és nem üzleti célú szabadidős szálláshelyek nyilvántartásba vétele, ellenőrzése

Deák Józsefné

Hagyatéki ügyekkel kapcsolatos feladatok

elhunyt hagyatékának leltározása (idézés, leltárfelvétel, adó és értékbizonyítvány)
hatósági bizonyítványok, igazolások kiállítása, hirdetmények kifüggesztése, a hirdetményekkel kapcsolatos - észrevételek jegyzőkönyvben történő rögzítése, hirdetmények záradékolása

Deák Józsefné

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság

Deák Józsefné

Települési támogatás

Deák Józsefné

Rendkívüli települési támogatás halálesetre tekintettel

Deák Józsefné

Köztemetés

Deák Józsefné

Állattartással kapcsolatos eljárások

Dr. Szécsi Ottó

 

Közfoglalkoztatással kapcsolatos ügyintézés

Boncsér Diána

Költségvetéssel kapcsolatos feladatok

Krajnyák Endréné

 

Bánhorváti Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése