Köszöntjük Bánhorváti község weboldalán!

Tájékoztatás hálózat karbantartásról

Tájékoztatás Kormányablak busz menetrendjéről

Múcsony és Társult Települései Család-és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezető álláshirdetés

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021

HIRDETMÉNY

 

 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Bánhorváti Községi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, ezennel kiírja a

2021. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

– „A” és „B” típust –

a felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és együttműködési Rendszerben pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva kell a Hivatalnak benyújtani.

 

A PÁLYÁZATI TÍPUSOK

 

Az „A” jelű pályázat jelenleg már felsőoktatási intézményben tanulók számára került kiírásra, a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

 

A „B” jelű pályázat azok számára kerül kiírásra, akik:

a) a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy

b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

 

A részletes pályázati kiírások letölthetőek:

"A" típusú pályázati kiírás

"B" típusú pályázati kiírás

 

Pályázói felhasználói kézikönyv elérhető ide kattintva.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: 2020. NOVEMBER 5.

Tájékoztatás szociális tűzifa igénybevételéről