Magyar Falu Program Infóblokk

Köszöntjük Bánhorváti község weboldalán!

Közbeszerzési információk

 

Bánhorváti Községi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve

 

Bánhorváti Községi Önkormányzat 2015.évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége

CPV kód

Irányadó eljárásrend

Tervezett eljárási típus

időbeli ütemezés

Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére

az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja

szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama

I. Árubeszerzés

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

II. Építési beruházás

 

 

 

 

 

 

Fotovoltaikus rendszerek kialakítása-KEOP-2014-4.10.0/N

 

közösségi értékhatár alatti

Kbt. 122.§ szerinti hirdetmény közzététele nélküli eljárás

2015. I. n.é.

2015. III. n.é.

nem

Új hivatal épületének építése

 

közösségi értékhatár alatti

Kbt. 122. § szerinti hirdetmény közzététele nélküli eljárás

2015. I. n.é.

2015. december 31.

nem

Bánhorváti közösségi épület energetikai korszerűsítése és felújítása

 

közösségi értékhatár alatti

Kbt. Harmadik Rész 122/A §szerinti hirdetmény közzététele nélküli eljárás

2014. III. n.é.

2015. április 15.

nem

Vállalkozási szerződés a Lázbérci víztárizó rekonstrukciójához kapcsolódó ökológiai fejlesztések elnevezésű projekt megvalósítására

 

nemzeti

nyílt

2015.03.

2015.04.

nem releváns

III. Szolgáltatás megrendelés

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

IV. Építési koncesszió

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

V. Szolgáltatási koncesszió

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról