Magyar Falu Program Infóblokk

Köszöntjük Bánhorváti község weboldalán!

Gazdálkodási adatok

Költségvetések, beszámolók

Támogatások

Közbeszerzési információk

Gazdasági program

Gazdálkodási adatok

1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

2016. évi költségvetés közzétételi helye:

http://banhorvati.hu/documents/2016-evi-koltsegvetes.pdf

 

2015. évi költségvetés közzétételi helye:

http://banhorvati.hu/documents/banhorvati-kozsegi-onkormanyzat-2015-evi-koltsegveteserol.pdf

 

2014. évi költségvetés közzétételi helye:

http://banhorvati.hu/documents/2014-evi-koltsegvetes.pdf

 

A zárszámadási rendeletek 5 évre visszamenőleg megtekinthetők:

http://banhorvati.hu/dokumentumok/zarszamadas

 

A költségvetési rendelet 5 évre visszamenőleg megtekinthetők:

http://banhorvati.hu/dokumentumok/koltsegvetesek

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi jutatásaira vonatkozó összesítet adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

A Bánhorváti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak engedélyezett létszáma a főállású polgármesterrel együtt: 16 fő

Részletezve:

-1 főállású polgármester

-1 fő jegyző

-1 fő aljegyző

- Bánhorváti: 5 fő köztisztviselő

- Nagybarca: 3 fő köztisztviselő

- Mályinka: 2 fő köztisztviselő

- Tardona: 3 fő köztisztviselő

 

cafetéria 2014. évben: bruttó 200.000-Ft/év/fő, összesen: 3.200.000 Ft/év (16 fő)

3.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagyis arról a kedvezményezett lemond

közzététel helye: http://banhorvati.hu/oldal/71/tamogatasok

4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése ( típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

A szerződés értéke alatta szerződés tárgyáért kikötött-általános forgalmi adó nélkül számított- ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Szerződés

 

 

 

Megnevezése, tárgya

Bánhorváti Község Önkormányzatával szerződést kötő másik fél neve

Értéke

Időtartama

 

 

 

 

Építési beruházás- Közös hivatal épületének építése Bánhorváti, Szabadság út 146.

Győrfi ÉP-SZER

bruttó 93.814.676 Ft

2015. május 11.-2015. december 31.

 

 

 

 

 

5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok ( pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

nincs

6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervezi számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

nincs

7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, és az azokra vonatkozó szerződések

közzététel helye: http://banhorvati.hu/palyazatok

8.

Közbeszerzési információk ( éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

közzététel helye: http://banhorvati.hu/dokumentumok/kozbeszerzesi-terv