Köszöntjük Bánhorváti község weboldalán!

2014. évi Önkormányzati Választás eredményének határozata

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Bánhorváti Helyi Választási Bizottság 2014. október 12. napján tartott általános választásán a  polgármester valamint a települési önkormányzati képviselők eredményének megállapítása tárgyában meghozott határozatát megtalálják a Dokumentumok menüpontban.

BURSA 2015

Bánhorváti Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozóan

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2014. november 7.

"A" és "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS-t letölthetik a "Dokumentumok" menüpont alatt.

Bánhorváti Önkormányzati Választás

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Bánhorváti Helyi Választási Bizottság által elfogadott polgármester és képviselő jelöltek nyilvántartásba vételéről szóló határozatokat megtalálják a "Dokumentumok" menüpont alatt.

Felhívás allergén gyomok ellen

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17.§. (1) bekezdés c) pontja, valamint a (4) bekezdése alapján minden ingatlantulajdonos és földhasználó köteles az allergén gyomok ellen védekezni, illetve az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A kötelezettség teljesítését külterületen a Körzeti Földhivatal, míg belterületen a Jegyző ellenőrzi. Amennyiben a földhasználó nem tesz eleget parlagfű elleni védekezési kötelezettségének, úgy külterületen a Borsod- Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóság (3526 Miskolc, Blaskovics út 24.) (továbbiakban: Igazgatóság), míg belterületen a Jegyző közérdekű védekezést rendel el. Ezzel egyidejűleg növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, akinek a parlagfű irtása kötelezettsége lett volna. Növényvédelmi bírságot az Igazgatóság szabhat ki. A bírság mértéke 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet.

2014. július 1-jétől a parlagfűvel való fertőzöttséget belterületen a Bánhorváti Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói október 31-ig folyamatosan ellenőrizni fogják, illetve bejelentés alapján kivizsgálják az esetet. 

Amennyiben a helyszíni szemlén megállapításra kerül a parlagfűvel való borítottság, úgy a jegyző határidő kitűzésével kötelezi az ingatlan tulajdonosát, használóját, hogy gondoskodjon a parlagfű mentesítésről. Amennyiben az ingatlan tulajdonosa, használója kötelezettségének nem tesz eleget, a jegyző elrendeli a közérdekű védekezést. A parlagfű elleni védekezés során az érintett kultúrában okozott károkért a földhasználó kártalanításra nem tarthat igényt. A kényszerkaszálás teljes költségét a föld használója, tulajdonosa köteles megtéríteni.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a pollenszennyeződés megakadályozása, továbbá a közérdekű védekezés elrendelésének és a növényvédelmi bírság kiszabásának elkerülése érdekében az ingatlanokon és környezetükben a gyomirtást, kaszálást folyamatosan végezzék el!
Irtsák a parlagfüvet és az allergén gyomnövényeket (üröm, libatop, útifű, disznóparéj, stb.)!

Sajtóközlemény