Köszöntjük Bánhorváti község weboldalán!

Felhívás allergén gyomok ellen

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17.§. (1) bekezdés c) pontja, valamint a (4) bekezdése alapján minden ingatlantulajdonos és földhasználó köteles az allergén gyomok ellen védekezni, illetve az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A kötelezettség teljesítését külterületen a Körzeti Földhivatal, míg belterületen a Jegyző ellenőrzi. Amennyiben a földhasználó nem tesz eleget parlagfű elleni védekezési kötelezettségének, úgy külterületen a Borsod- Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóság (3526 Miskolc, Blaskovics út 24.) (továbbiakban: Igazgatóság), míg belterületen a Jegyző közérdekű védekezést rendel el. Ezzel egyidejűleg növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, akinek a parlagfű irtása kötelezettsége lett volna. Növényvédelmi bírságot az Igazgatóság szabhat ki. A bírság mértéke 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet.

2014. július 1-jétől a parlagfűvel való fertőzöttséget belterületen a Bánhorváti Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói október 31-ig folyamatosan ellenőrizni fogják, illetve bejelentés alapján kivizsgálják az esetet. 

Amennyiben a helyszíni szemlén megállapításra kerül a parlagfűvel való borítottság, úgy a jegyző határidő kitűzésével kötelezi az ingatlan tulajdonosát, használóját, hogy gondoskodjon a parlagfű mentesítésről. Amennyiben az ingatlan tulajdonosa, használója kötelezettségének nem tesz eleget, a jegyző elrendeli a közérdekű védekezést. A parlagfű elleni védekezés során az érintett kultúrában okozott károkért a földhasználó kártalanításra nem tarthat igényt. A kényszerkaszálás teljes költségét a föld használója, tulajdonosa köteles megtéríteni.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a pollenszennyeződés megakadályozása, továbbá a közérdekű védekezés elrendelésének és a növényvédelmi bírság kiszabásának elkerülése érdekében az ingatlanokon és környezetükben a gyomirtást, kaszálást folyamatosan végezzék el!
Irtsák a parlagfüvet és az allergén gyomnövényeket (üröm, libatop, útifű, disznóparéj, stb.)!

Sajtóközlemény


Választás 2014. - Tájékoztatás

Tisztelt Bánhorváti Választópolgárok!


A választásokra vonatkozó jogszabályok alapján 2014. január 1-jétől minden magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár
• kérheti nemzetiségi névjegyzékbe vételét,
• a szavazáshoz segítséget igényelhet,
• megtilthatja adatai kiadását a jelölő szervezeteknek,
továbbá az Európai Unió tagállamának Magyarországon élő állampolgára eldöntheti, hogy az Európai Parlament tagjainak választásán a szavazás jogát az állampolgársága szerinti tagállamban vagy Magyarországon gyakorolja.

Választási tájékoztató
Magyarországon az országgyűlési választási rendszert az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény törvény szabályozza. A képviselők száma az új parlamentben 199 fő lehet, 106 országgyűlési képviselőt egyéni választókerületben, 93 országgyűlési képviselőt országos listán kell megválasztani.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény tartalmazza azokat a garanciális elemeket, amelyek biztosítják a választások tisztaságát.

Mi az a nemzetiségi regisztráció, nemzetiségi névjegyzékbe vétel: 
• Az, aki valamely nemzetiségi közösséghez tartozik, 2014. január 1-jét követően kérheti, hogy nemzetiségi választópolgárként szerepeljen a névjegyzéken. Így 2014 októberében a nemzetiségi önkormányzati választásokon is szavazhat majd.
• A nemzetiségiként regisztrált választópolgár az országgyűlési választásokon ugyanúgy szavaz, mint a nem nemzetiségi választópolgárok (egy egyéni jelöltre és az országos pártlistára) vagy ha a nemzetiségi regisztráció benyújtásakor kifejezetten kéri (Nemzeti Választási Iroda által küldött nyomtatvány 1. oldal B. pont jelölése esetén), hogy az országgyűlési választásra is terjedjen ki nemzetiségi regisztrációjának hatálya, akkor pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat (az egyéni jelölt mellett).
A nemzetiségi listával a nemzetiségek kedvezményes mandátumot szerezhetnek az Országgyűlésben.

Az elismert nemzetiségek Magyarországon: a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.

Segítség igénylése a választójog gyakorlásához: 
• A fogyatékossággal élő választópolgár 2014. január 1-jét követően a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében: 
o Braille-írással készült értesítő megküldése,
o könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,
o Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során,
o akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.
• A választás kitűzése után kérhet mozgóurnát.
• A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja.
A Nemzeti Választási Iroda által kiküldött kérelem alapján a választópolgár más most jelezheti a Braille-írással készült értesítő megküldése, illetve Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása iránti,a könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése, továbbá az akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása iránti kérelmét.

Tájékoztatom a Választópolgárokat, hogy a szavazókörök száma Bánhorvátiban összesen 2 darab (Berkes János Művelődési Ház, Bánhorváti, Szabadság u. 175., illetve Kazinczy Gábor Általános Iskola, Bánhorváti, Szabadság u. 144.), melyek akadálymentesek. 

Személyes adatok kiadásának megtiltása: 
• A jogszabályok alapján a jelöltek és a pártok a választópolgárok megkeresése céljából megkaphatják a névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét.
• 2014. január 1-jét követően a nyilatkozat kitöltésével rendelkezhet arról a választópolgár, hogy a megtiltsa az adatai kampánycélú kiadását, továbbá lehetőség van arra is, hogy személyiadat- és lakcímnyilvántartásból is megtiltsa az adatainak kiadását.
• Tájékoztatom a választópolgárokat, hogy amennyiben a választópolgár nemzetiségi választópolgárként regisztrál az országgyűlési választásokra, nemzetiségének országos önkormányzata mindenképpen megkapja a nevét és lakcímét az ajánlásgyűjtés elősegítése érdekében.
A magyarországi lakcímmel rendelkező, de a szavazás napján külföldön tartózkodó (pl. dolgozó, tanuló, turista) magyar választópolgárok szavazása: 
• A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe, nincs szükség külön regisztrációra.
• Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a választójogával, annak a választás kitűzése után, legkésőbb a szavazást megelőző nyolcadik napon kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a magyarországi lakóhelye szerinti jegyzőtől.
A kérelem benyújtható személyesen, levélben, a www.valasztas.hu honlapon vagy - ügyfélkapus regisztráció esetén - a www.magyarorszag.hu honlapon.

A külföldön tartózkodó, de magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok csak a külképviseleteken szavazhatnak, levélben nem.

Magyarország külképviseleteinek (nagykövetségeinek, főkonzulátusainak) elérhetőségei megtalálhatók a Külügyminisztérium honlapján

A hajléktalan választópolgár szavazása: 
• Amennyiben a választópolgár települési szintű lakcímmel rendelkezik - lakcíme kizárólag csak a Bánhorváti megnevezését tartalmazza - akkor a település kijelölt szavazókörében adhatja le a szavazatát.

A települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazására a Bánhorváti 001. számú szavazókörben történik majd – Berkes János Művelődési Ház címe: Bánhorváti, Szabadság u. 175.
• Amennyiben a hajléktalan választópolgár települési szintű lakcímmel sem rendelkezik, akkor - bármely helyi választási irodától vagy a Nemzeti Választási Irodától - kérnie kell a regisztrációját.

Mozgóurna igénylése 
• Azok a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok, akik:
- mozgásukban egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk) miatt,
- vagy fogvatartásuk miatt akadályozottak.

Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi szempontok miatt) kéri, annak a kérését a helyi választási iroda, illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja.
• Mozgóurnát a választás kitűzését követően, de legkésőbb a szavazást megelőző második napon (pénteken) 16.00 óráig attól a helyi választási irodától, a szavazás napján (vasárnap) 15 óráig pedig attól a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzékben szerepel.
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben "hagyományos módon" nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!

Szavazás átjelentkezés alapján:
Az átjelentkezési kérelmet azok a választópolgárok nyújthatják be, akik a szavazás napján Magyarországon, de a magyarországi lakóhelyüktől eltérő helyen kívánnak szavazni. 
• A kérelmet a választópolgár lakcíme szerint illetékes helyi választási irodában (de személyes ügyintézés esetén a bejelentett tartózkodási hely szerinti helyi választási irodában is) lehet intézni a választás kitűzését követően, de legkésőbb a szavazást megelőző péntek 16 óráig. A helyi választási iroda vezetője (vagyis a jegyző) nem papíralapú igazolást ad ki, hanem közvetlenül felveszi a választópolgárt az érintett szavazókör névjegyzékébe.
Fontos, hogy átjelentkezéskor is a lakóhely szerinti jelöltekre lehet szavazni!

Tájékoztatok minden érdeklődőt, hogy Bánhorvátiban a Helyi Választási Iroda 2014. január 6. napjától folyamatosan fogadja a választópolgárokat.

Választási Iroda Hivatali helyiségének címe:

3642 Bánhorváti, Szabadság u. 32. (Bánhorváti Községi Önkormányzat) 
Tel: 48/500-211


Dr. Szécsi Ottó
Választási Iroda Vezető

Választás 2014.

Helyi Választási Iroda Vezetőjétől
3642 Bánhorváti, Szabadság út 32.
48/500-211;
e-mail: info@banhorvati.hu;Szám: 98-5/2014.

Tárgy: a Képviselő-testület megválasztandó tagjai számának megállapítása.


HATÁROZAT

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 306. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Bánhorváti községben az alábbiak szerint állapítom meg a képviselő-testületek megválasztandó tagjainak a számát:

Bánhorváti Községben a képviselő-testületek megválasztandó tagjainak száma: 6 fő.

Határozatom ellen kifogás nyújtható be a Helyi Választási Bizottsághoz (3642 Bánhorváti, Szabadság út 32.). A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz.
Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. 
A kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva - lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

I N D O K O L Á S

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 306. § alapján a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv az általános választás évében január 31-ig átadja a települések, a megyék, illetve a főváros lakosságszámának január 1-jei adatait a Nemzeti Választási Iroda számára. A Nemzeti Választási Iroda a lakosságszámot három napon belül közli a helyi, illetve a területi választási iroda vezetőjével.
A helyi választási iroda, illetve a területi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület, illetve a közgyűlés megválasztandó tagjainak számát.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. § szerint a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település - egyéni listás választási rendszerben - egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:
a) 100 lakosig 2 fő,
b) 1000 lakosig 4 fő,
c) 5000 lakosig 6 fő,
d) 10 000 lakosig 8 fő.
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által megadott adatok alapján, 2014. január 1-én Bánhorváti Község lakosságszáma 1468 fő volt. Ennek alapján került sor a képviselő-testület megválasztandó tagjai számának megállapítására.
E határozat közzétételre kerül Bánhorváti Község hirdetőtábláján.


Határozatom a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 306. §-án, valamint a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 208. §-212. §-ain alapul.

Bánhorváti, 2014. február 12.Dr. Szécsi Ottó

HVI vezető

FALUGAZDÁSZ FELHÍVÁS

Felhívom a tisztelt ügyfelek figyelmét, hogy az eddig regisztrált mezőgazdasági termelők esetében az Agrárgazdasági Kamarai Kártyák megérkeztek. 


A kártyák átvételével kapcsolatban a 30/280-1408 telefonszámon keressenek! 

Tisztelettel:

Herczeg Csaba
Fg.