Magyar Falu Program Infóblokk

Köszöntjük Bánhorváti község weboldalán!

Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Bánhorvátiban

A projekt címe: Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Bánhorvátiban

 

A projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00072

Megvalósítás időszaka:       2020.07.01 - 2022.01.31

A projekt összköltsége:        25 778 240 Ft

A támogatás mértéke:         100%

 

 

A projekt célja a település környezeti állapotának javítása, a helyi vízkár, dombvidéki árvíz veszélyeztetettségének csökkentése. Az elmúlt évek szélsőséges időjárási viszonyainak következményeként fellépő elöntések, belvizek Bánhorváti községét is érintették. A megnövekedett csapadék mennyisége, illetve ezek elvezetésének hiánya a településen is rendszeres elöntéseket okoz.

A tervezési terület Bánhorváti község területén található, a Szabadság utcai (233 hrsz) meglévő közúti áteresz és a Bán patak közötti területen. Ezen területek közötti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésének szükségessége elengedhetetlen. A tervezett vízi létesítmény belterületen valósul meg.

A sikeres beszerzési eljárást követően a nyertes vállalkozó a Polis-Bau Kft., mellyel 2021.07.30-án a vállalkozási szerződés megkötésre került.

A kivitelezés elérte az 50%-os készültséget 2021.októberében.

A kivitelezés elérte a 100%-os készültséget, és a sikeres műszaki átadás megtörtént 2021. decemberében.