Magyar Falu Program Infóblokk

Köszöntjük Bánhorváti község weboldalán!

Bán-patak mederszabályozása

Információk a projektről:

    A kedvezményezett neve: Bánhorváti Község Önkormányzata
    A projekt címe: A Bán-patak mederszabályozása Bánhorvátiban
    A szerződött támogatás összege: 103.365.020 Ft
    A támogatás mértéke (%-ban): 95%   
    A projekt tényleges befejezés dátuma : 2014. július 31.
    A projekt azonosító száma: ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0026
  
    A projekt tartalmának bemutatása:

 
A projektterület az Észak-Magyarországi régióban, Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kazincbarcika kistérségében található. A közvetlen projektterület egy települést érint: Bánhorváti községet. Az érintett település belterülete ár- és belvíz által veszélyeztetett. Állandó jellegű vízfolyás a településen a Bán-patak, ami környező terület és településrészek csapadékvizeinek befogadója a nagy csapadékok, és a tavaszi hóolvadások idején gyakran kilép a medréből, elöntésekkel veszélyeztetve külterületi és belterületi ingatlanokat egyaránt. Ez egyrészt az elfajult, feliszapolódott mederszakaszok miatt, másrészt a nem megfelelő vízszállító-képességű mederszelvénnyel rendelkező szakaszok miatt jellemző. A fejlesztéssel érintett patak a Magyar Állam tulajdonában és az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kezelésében álló vízfolyás. Az árvízi védekezés az önkormányzat feladata, a 2010. évi és korábbi árvizek alkalmával folytatott védekezés komoly erőfeszítései ellenére is károk keletkeztek a településen. A Bán-patak mederrendezési munkáinak elvégzése tehát feltétlenül szükséges, hogy a továbbiakban a jelentős helyi vízkárok (elöntések) megelőzhetőek legyenek. A Bán-patak medrének jelenlegi állapota negatívan befolyásolja a környezetet, a lakosság egészségi állapotát, megélhetőségi lehetőségét, a településen működő vállalkozások gazdálkodását, a község további fejlődését. A projekt alapvető célkitűzése Bánhorváti község helyi vízkár elleni védettségének biztosítása, a helyi vízkár kockázatok csökkentése: az ár- és belvíz biztonságos elvezetésének érdekében a vízkárokkal veszélyeztetett településen a Bán-patak medrének rendezése. Célkitűzés továbbá, hogy a bel- és külterület elöntésével a szennyező- és esetleges veszélyes anyagok ne károsítsák a környezetet, a vízfolyásokat. A tervezett beruházás: Bánhorváti Község belterületén áthaladó Bán-patak 5+320-8+162 km közötti szakaszának mederrendezése. A tervezett beruházás jellege: helyi vízkáresemények elleni védekezés a belterületet veszélyeztető vízfolyás lokális vízkár-elhárítási fejlesztésével. Ezen belül tervezett munkák a belterületet veszélyeztető vízfolyás lokális vízkár elhárítási fejlesztése, mederkotrás, mederburkolatok építése, parti sáv rendezése, a kikotort mederanyag parti sávban történő depóniaszerű elhelyezése. A projekt keretében megvalósuló árvízvédelmi fejlesztés eredményeként Bánhorváti településen biztonságba kerülő lakosságszám 350 fő, belterület nagysága 40 ha. A Magyar Állammal kötendő, a hasznosításra vonatkozó bérleti szerződés alapján válik biztosítottá, hogy az érintett állami tulajdonú ingatlanrészeken a fejlesztés megvalósuljon, majd a létrehozott létesítmény fennmaradjon. A fejlesztéssel létrejövő eszköz Bánhorváti Község Önkormányzata tulajdonába kerül. Az önkormányzat lesz a fejlesztés eredményének fenntartója, a szükséges pénzügyi erőforrásokat évente biztosítja, költségvetésébe betervezi. A fenntartási feladatok (kaszálás, tisztítás) szaktudást nem igényelnek, ezért azokat az önkormányzat közfoglalkoztatási program keretében tervezi elvégeztetni. A projekt rövid-, közép- és hosszútávon garantálja a mértékadó, továbbá a rendkívüli árvíz/belvíz biztonságos elvezetését a belterületről a külterületek veszélyeztetése nélkül. A fejlesztés eredményeként a valószínűsíthető vízkárok száma jelentősen lecsökken. Közvetlen hatások: a tőke javakban nem keletkeznek vízkár eseményekkel összefüggő károk; vízkár eseményekkel összefüggő személyi sérülések, halálozások nem következnek be. A projekt jelentős mértékben hozzájárul a kiegyensúlyozott vízháztartási viszonyok megteremtéséhez, fenntartásához. A fejlesztés az ökológiai állapot fenntartásához elengedhetetlenül fontos. A jelenlegi állapot fenntartásával az organizálatlan vízelfolyásból adódik annak nem kívánt szennyeződése, ami a patakmeder eutrofizációját, eliszapolódását, vízszállító képességének csökkenését okozza.
 

Szerződések