Köszöntjük Bánhorváti község weboldalán!

Felhívás allergén gyomok ellen

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17.§. (1) bekezdés c) pontja, valamint a (4) bekezdése alapján minden ingatlantulajdonos és földhasználó köteles az allergén gyomok ellen védekezni, illetve az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A kötelezettség teljesítését külterületen a Körzeti Földhivatal, míg belterületen a Jegyző ellenőrzi. Amennyiben a földhasználó nem tesz eleget parlagfű elleni védekezési kötelezettségének, úgy külterületen a Borsod- Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóság (3526 Miskolc, Blaskovics út 24.) (továbbiakban: Igazgatóság), míg belterületen a Jegyző közérdekű védekezést rendel el. Ezzel egyidejűleg növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, akinek a parlagfű irtása kötelezettsége lett volna. Növényvédelmi bírságot az Igazgatóság szabhat ki. A bírság mértéke 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet.

2014. július 1-jétől a parlagfűvel való fertőzöttséget belterületen a Bánhorváti Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói október 31-ig folyamatosan ellenőrizni fogják, illetve bejelentés alapján kivizsgálják az esetet. 

Amennyiben a helyszíni szemlén megállapításra kerül a parlagfűvel való borítottság, úgy a jegyző határidő kitűzésével kötelezi az ingatlan tulajdonosát, használóját, hogy gondoskodjon a parlagfű mentesítésről. Amennyiben az ingatlan tulajdonosa, használója kötelezettségének nem tesz eleget, a jegyző elrendeli a közérdekű védekezést. A parlagfű elleni védekezés során az érintett kultúrában okozott károkért a földhasználó kártalanításra nem tarthat igényt. A kényszerkaszálás teljes költségét a föld használója, tulajdonosa köteles megtéríteni.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a pollenszennyeződés megakadályozása, továbbá a közérdekű védekezés elrendelésének és a növényvédelmi bírság kiszabásának elkerülése érdekében az ingatlanokon és környezetükben a gyomirtást, kaszálást folyamatosan végezzék el!
Irtsák a parlagfüvet és az allergén gyomnövényeket (üröm, libatop, útifű, disznóparéj, stb.)!