Köszöntjük Bánhorváti község weboldalán!

Szemétszállítási díj

Tisztelt Lakosok!

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zöld Völgy által elkészített szemétszállítási díjak 2015. május-június havi számlái megérkeztek. Ezen számlák díjainak beszedése a Bánhorváti Község Önkormányzatának Tanácskozó Termében történik 2015.07.06.-2015.06.07. napján a következő időpontokban:

 

                        2015.07.06. 09.00 órától-13.00.óráig

                        2015.07.07. 09.00 órától-13.00 óráig.

 

A január-április időszakra vonatkozó számlák még egyeztetés alatt állnak.

Amennyiben a kijelölt időpontban nem tudják teljesíteni a befizetést, úgy a korábbi időszakhoz hasonlóan a díjbeszedő a lakcímén keresi fel Önöket a szemétszállítási díj beszedésének címén.

 

Megértésüket köszönjük.

 

                                                                       Földvári István

                                                                         polgármester

A Lázbérci tározót tápláló Csernely-patak torkolati szakaszán hordalékfogó létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás.

Közlemény

Nyári Diákmunka

Felhívás

Nyári Diákmunka

A 2013-2014-es évekhez hasonlóan a Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálása mellett a kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályai és a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai megvalósításával „Nyári diákmunka” elnevezéssel munkaerő-piaci programot indítunk.

 

A központi program keretében az önkormányzatok és önkormányzati fenntartású intézmények legfeljebb 2 hónap időtartamra, 2015. július 1. és 2015. augusztus 31. közötti időszakra támogatást igényelhetnek a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok foglalkoztatásához. A program keretében legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatás támogatható.

 

A program célcsoportja

A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik:

  • nappali tagozaton tanuló diákok,
  • a program kezdő időpontjában idősebbek 16 évnél, de a program befejezésekor sem töltik még be a 25. életévüket,
  • közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket,
  • foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.

 

A támogatás előfeltétele:

a nappali tagozatos diák közvetítést kérőként a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonáskor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell - szintén a munkaviszony kezdete előtt - a járási hivatal foglalkoztatási osztályára befáradnia annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen.

 

Jelentkezés helye:

Bánhorváti Községi Önkormányzat (Bánhorváti, Szabadság u. 32.)

 

Jelentkezési határidő:

2015.06.19. (péntek) 9 óra

Lakossági tájékoztatás hulladékszállításról

Tájékoztatás adóról