Köszöntjük Bánhorváti község weboldalán!

Hulladék Szállítás Március 15.-én

Kormányablak

Ebek kötelező veszettség elleni oltása

Vízhiány 2019. február 20-án

Tájékoztató ösztöndíj jellegű anyagi támogatás lehetőségéről

Ösztöndíj jellegű anyagi támogatás lehetősége – pályázat

Tájékoztató ösztöndíj jellegű anyagi támogatás lehetőségéről

azon hátrányos helyzetű tanulók vagy felsőoktatási intézmények hallgatói részéra, akik egyéb ösztöndíjban nem részesülnek

A SZÉCHENYI 2020 fejlesztési terven belül, az EFOP-1.5.3-16-2017-00030 számú, Humán szolgáltatásfejlesztés a kazincbarcikai járás térségében címet viselő európai uniós projekt keretében 4 fő esetében lehetőség van a településen élő hátrányos helyzetű tanulók anyagi támogatására.

A támogatás 5 hónapos periódusokban, 4 alkalommal, összesen 20 hónap időtartamban kerül megállapításra, ezen belül lehetőség van ugyanazon tanuló többszöri támogatására is.

Az ösztöndíjra olyan - középiskolában vagy felsőoktatásban - tanulók jelentkezését várjuk, akik önhibájukon kívüli okok miatt nem tudják anyagilag megfelelő mértékben finanszírozni tanulmányaikat.

Az ösztöndíj csak a tanulmányokkal összefüggő célokra használható fel, melyet a felhasználást követően igazolni szükséges.

Jelentkezni a jelentkezési adatlap kitöltésével, és az önkormányzatnál történő leadásával lehetséges. Jelentkezési adatlapot az önkormányzatnál, 3642 Bánhorváti, Szabadság út 146. lehet kérni, és a kitöltését követően ugyanott kell leadni. A jelentkezési adatlapot a 18. életévét be nem töltött tanulók esetében a szülőnek is alá kell írnia.

Nem részesülhet a támogatásban az a középiskolai tanuló, aki:

  • elégtelen tanulmányi eredménye miatt évismétlésre lett utasítva
  • tanulmányi eredménye nem éri el a 3,00-t
  • az előző tanévben igazolatlan óráinak száma meghaladta a 10 órát
  • fegyelmi büntetés alapján másik osztályba helyezték, eltiltották a tanév folytatásától vagy kizárták az iskolából.

Nem részesülhet a támogatásban az a felsőoktatási intézményi hallgató, aki az adott szakra megállapított képzési időt már több mint egy félévvel túllépte.

A jelentkezési adatlapok leadásának határideje: 2019. március 01.

Jelentkezési lap letölthető itt: